Upozornění

Práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví, která vyplývají z veškerých textů, obrázků, fotografií, animací, videí, log a obchodních známek publikovaných na těchto stránkách, stejně jako ze způsobů, jakým je obsah těchto stránek vizuálně i technicky zpracován, jsou výlučným vlastnictvím společnosti Arendon Development Company a jakožto autorská díla podléhají ochraně duševního vlastnictví podle českých právních předpisů a dalších právních předpisů přejatých do českého právního řádu.

Všechna práva jsou vyhrazena společnosti Arendon Development Company. Kopírovat, reprodukovat, umisťovat na jiných webových stránkách či jiným způsobem elektronicky či jinak publikovat, kopírovat z internetu, zveřejňovat na internetu, vysílat, nahrávat a jinak zaznamenávat, hromadně šířit, komerčně využívat, pozměňovat a upravovat, prezentovat veřejnosti či jakýmkoli způsobem distribuovat služby, webové stránky, materiály v nich obsažené či programové kódy, které tyto stránky tvoří, je povoleno pouze a výhradně pro osobní potřebu. Ve smyslu výše uvedeného lze kopírovat malé části obsahu na soukromý pevný disk počítače jednotlivého uživatele/návštěvníka těchto stránek, a to pouze za účelem jejich zhlédnutí a jen tehdy, není-li zhotovena více než jedna kopie.

Jakékoli jiné než výše popsané užití je možné pouze na základě předchozího výslovného souhlasu společnosti Arendon Development Company.

Oaks Prague (Front Line Villas, Courtyard Villas, Semi-Detached Villas, Townhouses, Front Line Apartments, ...) jsou projektovány, prezentovány a prodávány společností Arendon Development Company, která si vyhrazuje právo provádět změny ve všech vizualizacích, výkresech a informacích o všech typech domů.