Naše vize

Oaks jsme od počátku plánovali jako místo, o kterém jsme si všichni dovedli představit, že v něm budou vyrůstat naše vlastní rodiny. Probírali jsme vzpomínky z dětství, místa, zkušenosti a především silný pocit pospolitosti, který jsme tehdy zažívali.

Nechceme postavit jen krásné domy, ale novodobou vesnici, kde se život točí kolem rodiny, přátel, sousedů, a zdravý pobyt venku je jeho přirozenou samozřejmostí. Uprostřed překrásné české krajiny bude Oaks Prague nejen místem pro život, ale svojí architekturou a přirozeným uspořádáním vytvoří příležitost žít opravdu šťastně a naplno.

Neustále přemýšlíme, jak vyjít vstříc vašim budoucím každodenním potřebám a způsobu života. Do Oaks přineseme standard služeb, jaký známe ze zahraničí a kvalitu bydlení zaměřenou na komfort v každém detailu.
 

Robert Davies
CEO a otec pěti dětí

Lokalita

Příroda v Oaks

Naším hlavním krajinářským architektem je Enzo Enea ze Švýcarska, jehož cílem je obnovit kouzlo tohoto místa, jeho divokou přírodu a osobitou atmosféru, a to pro mnoho příštích generací.

Pravidelně provádíme údržbu lesů a krajiny, včetně lesního hospodářství a sečení trávy. Pro novou výsadbu používáme pouze původní místní druhy stromů, mezi které patří především duby, břízy či javory. Všechny původní rybníky jsme zrekonstruovali a vytvořili nové tůně, které již osídlily mnohé druhy zvířat i rostlin. Spolu s místními dětmi a jejich rodiči jsme postavili a osadili ptačí budky. Spolupracujeme s místním mysliveckým sborem, například při krmení lesní zvěře.

 

Více od Enzo Enea

ENZO ENEA

Podívejte se na rozhovor s Enzo Eneou.

Enzo Enea

Z našeho pohledu spočívá výzva v neustálém získávání nekonečných aspektů a vnímání přírody, aby bylo možné je umístit do jedinečného architektonického kontextu. Genius Loci - místo, způsob života a architektura - je to, co inspiruje naše návrhy. Zahradní návrhy byly vyvinuty jako reakce na vnitřní uspořádání každého domu či vily. Jako taková se zahrada stává prodloužením vnitřního prostoru a zvyšuje hodnotu domu.

Enzo Enea, krajinářský architekt
www.enea.ch

To nejlepší z obou světů

Oaks Prague se nachází jen zhruba půl hodiny jízdy od centra Prahy, ale zároveň leží uprostřed překrásné přírody. To dělá Oaks Prague jedinečným místem pro život. Máte tak k dispozici to nejlepší z obou světů: životem tepoucí Prahu i klidnou a krásnou českou krajinu. Poloha Oaks Prague je ideální i vzhledem k umístění pražského letiště, na které se odsud dostanete za 30 minut.

Staráme se

POMÁHÁME VYLEPŠOVAT VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OKOLNÍCH OBCÍ

Oaks je projekt zaměřený na rozvoj místních komunit a pro jeho úspěch je nutná dlouhodobá spolupráce s obcí Popovičky a zapojení do zdejšího života. Naším cílem je budovat pevné vztahy a dokázat, že nám na našich partnerech záleží. Doufáme, že se pocit sounáležitosti, na kterém koncept Oaks stojí, rozšíří daleko za hranice jeho pozemků.

Staráme se

ZREKONSTRUOVALI JSME RYBNÍKY V NEBŘENICÍCH

Historicky bohatá místní krajina spolu s dotykem moderní krajinotvorby tvoří nedílnou součást projektu Oaks Prague a jeho filozofie. Chomutovický potok a jeho čtyři rybníky nám poskytují hmatatelný odkaz na historii Nebřenického zámku, jeho zámecké zahrady a okolních lesů. Revitalizace těchto unikátních krajinotvorných prvků je přirozeným krokem k obnově kouzla tohoto území a podpoře místní fauny a flory.

Staráme se

PRAVIDELNĚ PROVÁDÍME ÚDRŽBU LESŮ A KRAJINY

Pravidelně provádíme údržbu lesů a krajiny, včetně prořezávání, hospodaření v lesích, a sečení trávy. Luční porosty byly v minulosti zanedbávány, takže došlo k jejich degradaci a postupnému zarostení. Provedli jsme obnovu těchto lučních porostů v ceněném přírodním prostředí nivy Chomutovického potoka.

Staráme se

ORGANIZUJEME PRAVIDELNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST

Společenský život a setkávání jsou nedílnou součástí života na vesnici. Podporujeme proto organizování pravidelných akcí, které se do nedávna konaly i na nebřenickém zámku. Pro obyvatele Popoviček jsme v Nebřenicích organizovali dětské dny a karnevaly, rozloučení s létem, lovecký den a mikulášskou zábavu.