PRAVIDELNĚ PROVÁDÍME ÚDRŽBU LESŮ A KRAJINY

Pravidelně provádíme údržbu lesů a krajiny, včetně prořezávání, hospodaření v lesích, a sečení trávy. Luční porosty byly v minulosti zanedbávány, takže došlo k jejich degradaci a postupnému zarostení. Provedli jsme obnovu těchto lučních porostů v ceněném přírodním prostředí nivy Chomutovického potoka.


Také bylo zahájeno zalesnění vybraných pozemků, které ve výsledku dosáhne více než dvojnásobku kácené plochy. Pro novou výsadbu používáme pouze původní místní druhy stromů, mezi které patří duby, břízy či javory, které podporují mnohaúrovňové ekologické závislosti v této oblasti.

Najali jsme nejlepší místní a zahraniční odborníky, poradce a architekty, aby nám pomohli s ochranou a kultivací tohoto unikátního prostředí – české studio Šmídová Landscape Architects a švýcarské studio Enea, špičkové zahradní a krajinářské architekty, kteří se zaměřují na revitalizaci a podporu místních krajinných elementů, spíše než na jejich přetváření. Naším cílem je obnovit kouzlo tohoto místa, jeho divokou přírodu a osobitou atmosféru, a to pro mnoho příštích generací.

zpět