POMÁHÁME VYLEPŠOVAT VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ OKOLNÍCH OBCÍ

Oaks je projekt zaměřený na rozvoj místních komunit a pro jeho úspěch je nutná dlouhodobá spolupráce s obcí Popovičky a zapojení do zdejšího života. Naším cílem je budovat pevné vztahy a dokázat, že nám na našich partnerech záleží. Doufáme, že se pocit sounáležitosti, na kterém koncept Oaks stojí, rozšíří daleko za hranice jeho pozemků.


Úzce spolupracujeme se starostou a zastupitelstvem obce Popovičky. Podporujeme okolní vesnice, pomáháme vylepšovat jejich veřejná prostranství i občanskou vybavenost. V Chomutovicích jsme pomohli s rekonstrukcí nohejbalového hřiště, se stavbou nového dětského hřiště a stezky pro pěší. Dále se podílíme na návrhu a stavbě nového obecního úřadu a společenského centra a kultivaci okolních veřejných prostor v Popovičkách.

zpět