ZREKONSTRUOVALI JSME RYBNÍKY V NEBŘENICÍCH

Historicky bohatá místní krajina spolu s dotykem moderní krajinotvorby tvoří nedílnou součást projektu Oaks Prague a jeho filozofie. Chomutovický potok a jeho čtyři rybníky nám poskytují hmatatelný odkaz na historii Nebřenického zámku, jeho zámecké zahrady a okolních lesů. Revitalizace těchto unikátních krajinotvorných prvků je přirozeným krokem k obnově kouzla tohoto území a podpoře místní fauny a flory.


Většina vodních ploch byla v minulosti opuštěna a některé postupně zanikly. Ve dvou etapách, od roku 2012 do roku 2015, jsme Zámecký rybník, Předzdrž, Černou tůň a Lesní rybník zrekonstruovali a současně jsme založili nové tůně. Způsob rekonstrukce byl konzultován s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Odborem životního prostředí Středočeského kraje a Odborem životního prostředí v Říčanech, jejichž veškeré požadavky byly zapracovány. Pochvaly od Odboru životního prostředí v Říčanech si tedy zvláště ceníme. Funkčnost souboru těchto vodních ploch se potvrdila již během loňského léta při dlouhotrvajícím suchu. Zrekonstruované rybníky a nové tůně byly i v tomto nepříznivém počasí osídleny mnoha druhy volně žijících živočichů a rostlin.

zpět